Thursday, 22 August 2013

മനുഷ്യ സർപ്പങ്ങൾ

 മണ്‍മണം വിണ്ടു കീറുന്ന
പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളിൽ
വെയിൽ ചിറകു വിരുത്തി
മഴ വിത്ത് തേടുന്ന പ്രാവുകൾ,
മധുര ഭാരം നിറഞ്ഞ മരങ്ങളിൽ
വയറു കൊണ്ട് വഴി താണ്ടുന്ന
കാവലുറുമ്പുകൾ .
കടലിനു താഴെ പ്രസക്തിയില്ലാത്ത
കാലത്തിൻ വർത്തമാന തമസ്സിന്റെ
ഇരുണ്ട മാളങ്ങളിൽ
വിഷമൂറുന്ന പല്ലും
ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ വഴിപിരിഞ്ഞ്
പിളർന്ന നാവിൽ ക്രോധവുമായി
വിഷ കാറ്റൂതി ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നു
അക കണ്ണിൻ കാഴ്ചയില്ലാതെ
 മനുഷ്യ സർപ്പങ്ങൾ.    
      

 

No comments:

Post a Comment