Tuesday, 13 August 2013

സ്വപ്നം

ഇമകൾ മറച്ച ജല ശയ്യയിൽ
നിലാവിന്റെ ഒരു കീറ് വീണു കിടന്നു . 
അഴൽ തിങ്ങും മനമൊന്നു  പെയ്തു തോരൻ
കാറ്റിൻ ചുമൽ ചേർന്ന്മുകിലൊന്ന്
വെമ്പിനിന്നെന്റെ ഹൃത്തടം നനച്ചൊരു
നീർത്തുള്ളിയുടഞ്ഞു വീണു.
പുലർ വേള താണ്ടി ഇരുളാഴങ്ങളിൽ 
നീന്തി മറയുന്ന മൃത്യുവിൽ ഞാനൊരില-
വീണുലയുമൊരു തിരി നാളം .
അണയാനിനി ഒരു മാത്രയെങ്കിലും
വീണ്ടുമുദിക്കാനൊരു സ്വപ്നം
വിറയാർന്നു നിൽപ്പു.

  
  
  

    

No comments:

Post a Comment