Saturday, 15 February 2014

വഴി


വഴി ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമായി തീരുന്നു.
പാറകളും കുഴികളും വളർന്നു നിൽക്കുന്ന
ജീവിതത്തിന്റെ തെരുവുകൾ.
മങ്ങിയ പാതയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു
നിൽക്കുന്ന പുൽനാമ്പുകൾ,
വകഞ്ഞു മാറ്റി പിന്നിടുന്ന ദൂരമത്രയും
അതിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള ഇലകൾ
മുഖത്തും കൈ കാലുകളിലും
ഹൃദയത്തിലും അടയാളം പതിപ്പിച്ചു-
കൊണ്ടിരുന്നുവേതോ അനുഭവ പാഠംപ്പോലെ. 


    

Friday, 14 February 2014

Oh my lord Krishna

Oh my lord Krishna
I am mad with love
And no one under stand my plight.
only the wounded,
when the fire rages in the heart.
worship the lotus feet of the
indestructible one.
Devotee and offers my body
As a sacrifice to lord krishna forever.
Don't leave me alone,
a helpless woman.
My heart music you help me
you dissolve the fear of the terrified.
Where can I go.....?
save my honour
For I have dedicated myself to you.
Krishna,to me your slander is sweet.
some praise me, some blame me,
I go the other way.
My heart goes in to you
As the lotus lives in the water,
I live in you.
It unbreakable is the love
And its bringing me out the dark.

Thursday, 13 February 2014

മഞ്ചാടിമണികൾ

ആരും കാണാത്ത അദൃശ്യമായൊരു
കുമിളക്കുള്ളിൽ സ്വയം മറന്ന്
പ്രണയവും പേറി ഞാൻ മരിക്കാനിറങ്ങി.
ഹൃദയം വിളക്കിച്ചേർത്ത വേരുകളിലെന്തോ
പറിച്ചു കളയുന്നപ്പോലൊരു വേദന പുളഞ്ഞു-
 വന്നുള്ളിലെവിടെയോ കൊളുത്തി വലിച്ചു.
നീ നടന്നകന്ന മണൽത്തരികളിലൊക്കെയും
മനസ്സ് കൊണ്ട് ഞാനെൻറെ പേരെഴുതി വച്ചു. 
ഏതോ ദൂരത്ത്‌ നിന്നുമീ മുറ്റത്ത് വീഴുന്ന മഞ്ചാടിമണികൾ
പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചൊരെൻ കൈത്തലം
ഓടി വന്നാരോ തട്ടി തെറിപ്പിക്കവെ മെല്ലെ നിറഞ്ഞു
തൂവിപ്പോം മിഴി പൂവിലെ കണ്ണുനീരിനും മഴവില്ല്- 
തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിഞ്ഞു ഞാനൊരു മാത്രയിന്ന്.
ഹൃദയമിടിപ്പുപ്പോൽ തുള്ളി തെറിക്കുന്നുയെൻ
കവിൾ തൊട്ടു നനയുമീ നോവുകൾ.
ഒരു വിരൽത്തുമ്പിനപ്പുറം കൈയെത്തിപ്പിടിക്കാൻ
നിന്നരികെയെന്നും ഞാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും-
നീയറിയാതെ പോയിയെൻ വസന്തം മുഴുവനും
ഗ്രീഷ്മമായ് പൊഴിഞ്ഞു മായും വരെ.
കാലം എന്നിൽ നിന്നീ പ്രണയത്തെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാലോ ?
അഗ്നി നാമ്പുകൾക്കുള്ളിലെൻ ചിത്തം വെന്തു മരിച്ചാലോ ?
നിന്നിൽ ഞാനിതുവരെ വേരുറപ്പിച്ചിട്ടില്ലയെന്തെന്നോ
നിന്നിലെ കാറ്റാണ് ഞാൻ മണ്ണാണ് ഞാൻ
ഇവിടെയുതിരും നിലാവും
അടർന്നു വീണു നിന്നിലലിയിക്കുന്ന
തുഷാര ബിന്ദുക്കളും ഈ ഞാൻ തന്നെ.  


           
   
         
       

Tuesday, 11 February 2014

Relationships

Relationships do not need Promises,
Terms, and Conditions.
It just needs two wonderful people;
one who can trust
and
one who can understand.

love knows 
no difference between
life and death.
the one who gives 
you a reason to live 
is also the one who takes
your breath away.
If some one really
wants to be 
a part of your life
they will seriously
make an effort to be in it.
No reason,No excuse.

Monday, 10 February 2014

seasons

You have a special
place in my heart
whether we are near
or far a part.
As I walk up on a
leaf covered road,
I think of the loved ones
who have passed on before me.
The reality of death disturbs me,
is life like the seasons ?
I look up on the leaves
they in spire me,
but leave my question
unanswered.


Sunday, 9 February 2014

ഉൾതുടിപ്പുകൾ.

കാറ്റ് പിടിക്കുന്ന
ഉയരങ്ങൾ താണ്ടി
അജ്ഞാതമാം
ഭൂ രാശികളിലെ
ആരണ്യഗർഭങ്ങളിലൂടെ
കടന്നു പോകുമ്പോൾ
ഒരു കിളിയൊച്ച,
ഒരു കാട്ടു ചോല,
മുഖം തൊട്ടു കടന്നു പോകുന്ന
ഒരു മേഘക്കീറ്,
ആയാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ
ഒരു പൂമരക്കാട്.
നഷ്ട്പെട്ടു പോകുന്നത്
കണ്ടെത്തുന്ന സുഖത്തിൽ
മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും
ആദിമമായ സംവേദനങ്ങൾ.
മനസ്സിൽ ഒരു പുനസൃഷ്ടിയുടെ
പരിക്രമണത്തിന്റെ ഉൾതുടിപ്പുകൾ.

Friday, 7 February 2014

solitudesolitude is pleasant
loneliness is not.
I enjoy moments
alone with myself.
my energy is
restored and
I'm re connected
with my soul.
just promise me
you'll remember me
every time you
look up in the space
and see a star.
tears do
not burn except
in solitude.

Wednesday, 5 February 2014

forever

I wrote your name
in the sand
but it got washed away.
I wrote your name
in the sky
but it got blew away.
I wrote your name
in my heart
where it will stay forever.....
I read the tragedy
it comes to me
in bloody broken dreams .
my voice its weeping
can you hear me
when i am screaming.
Death only began the truth
to stand Alone now.

Sunday, 2 February 2014

Alone

Even though I know you
will never return
I am still waiting here
for you to come back.
when the wind passes
through my door steps
I just wish you could
stay with me forever.
Life is nothing without you
and my edit for you
don't forget me.
Oceans a part day after day
And I slowly go in sane
I here your voice on
the line
but it dose not stop the pain
if i see you next to never,
how can we say forever.
I wonder how we can survive,
you this romance
but in the end if I am with you
I will take the chance....