Wednesday, 2 December 2015

ഊഴി വെറും ഭൂമിയല്ല
ഉഴുതു ഉഴുതുണ്ടായ മണ്ണ്,
അതിന്റെ ഓരോ അടരും മാറ്റുമ്പോൾ
വിയർപ്പും സ്വപ്നവും അരുവിയുമൊഴുകും.

No comments:

Post a Comment