Google+ Badge

Wednesday, 2 December 2015

പകലറുതിയ്ക്കുമുൻപു
ആറടി മണ്ണ് പോലൊരു കോളമേ
എനിയ്ക്ക് വേണ്ടു,
നീതി കാക്കും ദയാഹർജി പോലെ,
ഓർമ്മയോ ദുഖമോ ഭാവനയോ
ഒരു നല്ല വഴിക്കാട്ടി.......?
വിടർന്ന ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും
അടർന്നു വീഴുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ രക്തം
തുടിയ്ക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് എനിയ്ക്കിഷ്ടം.